8 มิถุนายน 2562 ชาวบ้านประท้วงนายทุนรุกที่สาธารณะใช้ประโยชน์ส่วนตัวนับ 10 ปี

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/591542

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป้อย พร้อมผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านบ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รวมตัวกันถือป้ายประท้วงที่บริเวณลานค้าชุมชนบ้านส้มป่อย ขอให้อำเภอและจังหวัดเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายทุนขุดเจาะบ่อบาดาลรุกล้ำที่สาธารณะเนื้อที่เกือบ 1 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่ 2 งาน มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทำประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะการปลูกพืชผักเก็บผลผลิตไปขายเพื่อสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้ยังได้ปรับพื้นที่และสร้างเพิงพักคนงานบนสันดินริมคลองทั้งสองฝั่งที่ชาวบ้านเคยใช้เป็นทางสัญจรไปวัด แต่ปัจจุบันต้องไปใช้ได้ถนนใหญ่แทนซึ่งก็เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่ไปวัดเป็นประจำเดิมพื้นที่นี้เป็นของคนในหมู่บ้านที่ได้เสียสละบริจาคให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ตั้งแต่ปี 2523มีการขุดสระและชาวบ้านได้ใช้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนำไปขายสร้างรายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อปี 2544 ได้มีนายทุนก่อสร้างเพิงพักคนงานเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวที่ผ่านมาเคยมีการเจรจาพูดคุยกับนายทุนเพื่อขอพื้นที่คืนแต่ก็ไม่เป็นผลกระทั่งได้ทำหนังสือให้เจ้าหน้าที่ออกมาทำการรังวัดสอบเขตแต่ที่ข้างเคียงไม่ให้ความร่วมมือ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ก็อยากให้ดำเนินการขอคืนพื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของชุมชน